Tarieven

Tariefbeschikking 2021

Per 01-01-2021 is er een nieuwe praktijkrichtlijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis. In plaats van de DPSI-score gaat er voortaan gewerkt worden met de Periodieke Parodontale Screening (de PPS) met als doel een screening, diagnostiek en behandeling van parodontale problemen (= aandoeningen van het tandvlees en/of kaakbot). 
Voor de individuele patiënt kan hiermee een weloverwogen keuze voor een behandeling op maat gemaakt worden.
Wanneer er sprake is van een parodontaal probleem wordt dit volgens de nieuwe Paro-classificatie benoemd, inclusief mogelijke risico-factoren.
Hiervoor is per 01-01-2021 de tariefbeschikking aangepast met deels nieuwe codes.
Voor een eventuele vergoeding dient u de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandartsverzekering te raadplegen.

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige
zorg 2021 t.b.v. mondhygiënist

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-20600-02 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl
NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2021.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop.