Tarieven

Tariefbeschikking 2022

Per 01-01-2021 kwam er een nieuwe praktijkrichtlijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis. In plaats van de DPSI-score wordt er nu gewerkt met de Periodieke Parodontale Screening (de PPS) met als doel een screening, diagnostiek en behandeling van parodontale problemen (= aandoeningen van het tandvlees en/of kaakbot). Voor de individuele patiënt kan hiermee een weloverwogen keuze voor een behandeling op maat gemaakt worden. Wanneer er sprake is van een parodontaal probleem wordt dit volgens de nieuwe Paro-classificatie benoemd, inclusief mogelijke risicofactoren. Hiervoor werd per 01-01-2021 de tariefbeschikking aangepast met deels nieuwe codes. Deze codes zijn ook voor 2024 van toepassing.

Voor een eventuele vergoeding dient u de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandartsverzekering te raadplegen.

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige
zorg 2024 t.b.v. mondhygiënist

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-22610-02 verwijzen wij naar de website van de NZa.
NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2024. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.