Regels

Regels

Bij een gemaakte afspraak wordt er speciaal voor u tijd gereserveerd.

  1. U bent verhinderd: eventuele verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken zodat er nog gelegenheid is iemand anders in te plannen. Dit kunt u telefonisch (spreek eventueel het antwoordapparaat duidelijk in) of middels het sturen van een e-mail doen. De contact gegevens vindt u op deze website. Doet u dit niet, dan worden de helft van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  2. Facturering: de facturering wordt verzorgd door Infomedics. Kijk hier voor uitleg over de betalingswijze.
  3. Vergoeding door zorgverzekeraar: de behandeling komt in veel gevallen alleen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten. Informeer zelf even bij uw zorgverzekeraar wat uw eventuele vergoeding zal zijn voor een behandeling bij een vrijgevestigde mondhygiënist. Er is geen contract afgesloten met zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze zodat er voor u de meest passende behandeling uitgevoerd kan worden.
  4. Wijzigingen van uw gegevens: wijzigingen in uw persoonsgegevens, wijzigingen van uw verzekeringsmaatschappij en wijzigingen in uw gezondheid graag doorgeven via e-mail.
  5. Klachten: mocht u ontevreden zijn over de verleende zorg dan is er altijd een mogelijkheid om dit bespreekbaar te maken. Samen kijken we naar een passende oplossing. Mocht dit niet voldoende zijn, raadpleeg dan de site van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg of deze bijlage.
  6. Uw behandelgegevens worden gerapporteerd aan uw tandarts.
  7. Er wordt gestreefd naar een goede mondgezondheid. Uw medewerking en motivatie zijn daarbij vanzelfsprekend van groot belang.