Informatie

Dag van de MondhygiënistFolders en overige informatie

Contact gegevens:
Eibergsestraat 112
7481 HN  Haaksbergen
053 –  574 32 42
info@praktijkmondhygiene-haaksbergen.nl
praktijkmondhygiene@gmail.com

Klik op de volgende websites voor meer informatie:
– Folders over mondhygiëne zijn verkrijgbaar via de site van het Ivoren Kruis
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten en Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
– Facturatie voor deze praktijk wordt door Infomedics verzorgd

Privacyverklaring patiënten gegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. (De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).)

Praktijk Mondhygiëne Haaksbergen voldoet aan deze meest recente privacy wetgeving. Onze privacyverklaring is hier beschreven: AVG Privacyverklaring voor Praktijk Mondhygiëne Haaksbergen.

Webdesign 2013